Kalksteinfelsen am Ahbach, Fotograf: Juergen Helten